Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Sushiking.lt parduotuve internete sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Sushiking.lt parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi Sushiking.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis

1.2. Sushiking.lt – yra japoniško greito maisto restoranų tinklo „Sushi king“ internetinė parduotuvė, kurioje galima pateikti prekių užsakymus ir atsiimti pasirinktame „Sushi king “ padalinyje.

1.3. Sushiking.lt parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „ Prabangos skonis “, buveinės adresas Didžioji g. 263 , , juridinio asmens kodas 304417371 , PVM mokėtojo kodas LT100010708512  (toliau – „Pardavėjas“).

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Sushiking.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Sushiking.lt parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis Sushiking.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Sushiking.lt parduotuvėje. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Sushiking.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų teikti užsakymų Sushiking.lt parduotuvėje. Pirkėjui pateikus užsakymą Sushiking.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Sushiking.lt parduotuvėje prekių užsakymą.

  1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Sushiking.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu

  2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

  2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

  2.2. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma pasibaigusia po užsakymo įvykdymo (prekių atsiėmimo) pasirinktame „Sushi King “ padalinyje.

  3. Pardavėjo teisės

  3.1 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui.

  3.2 Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo šiose Taisyklėse nustatytus įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant – neatsiima užsakymo ir už jį neapmoka ir kt), Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

  4. Pardavėjo įsipareigojimai

  4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

  4.2 Pardavėjas įsipareigoja paruošti elektroninėje parduotuvėje pateiktus Pirkėjo užsakymus, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

  4.3 Pardavėjas įsipareigoja stengtis Pirkėjo pateiktą užsakymą paruošti pasirinktu laiku, tačiau esant nenumatytoms aplinkybėms arba dideliam užsakymui kiekiui, galima protinga užsakymo įvykdymo termino paklaida.
  Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali paruošti užsakymo, kuris buvo pateiktas elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir Pirkėjo nurodytu el,paštu ar telefonu informuoti apie tai Pirkėją. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 d. d.

  5. Pirkėjo teisės

  5.1. Pirkėjas turi teisę pateikti užsakymus šioje elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

  6. Pirkėjo įsipareigojimai

  6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už pateiktą užsakymą Sushiking.lt parduotuvėje ir jį atsiimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

  6.2. Atsiimant užsakymą Pirkėjas privalo patikrinti užsakymą, jo būklę. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pakuotėje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių atsiėmimo metu) informuoti apie tai Pardavėją. . Pardavėjui ir Pirkėjui sutarus, kokybės neatitinkančios prekės Pardavėjas vietoje pakeičia kitomis, o jeigu tokių prekių nėra ir Pirkėjas už jas jau yra sumokėjęs – Pirkėjo prašymu pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepateiktas prekes, grąžinami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.

  6.3. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pateiktų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką, užsakymo numerį ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (el. paštu gautą sąskaitą – faktūrą). Pardavėjui ir Pirkėjui sutarus, kokybės neatitinkančios prekės Pardavėjas pakeičia kitomis arba pinigai už Pirkėjo apmokėtas prekes, grąžinami į Pirkėjo sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

  6.4. Pirkėjui atlikus užsakymą ir jį apmokėjus bei gavus  užsakymo patvirtinimą, Pirkėjas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo.

  7. Prekių kainos

  7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje Sushiking.lt nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Sushiking.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

  8. Užsakymo pateikimas, atsiėmimas ir apmokėjimas

  8.1. Pirkėjas, apsilankęs Sushiking.lt elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, telefono numerį., elektroninio pašto adresą bei papildomą informaciją (jeigu reikalinga), kuri gali būti svarbi norint priimti užsakymą. Taip pat Pirkėjas pasirenka „Sushi King “ padalinį, kuriame atsiims užsakymą bei apmokėjimo būdą (mokėti per internetinę bankininkystę arba atsiimant vietoje – grynais pinigais ) . Pirkėjas yra atsakingas, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis. Pirkėjas, atlikdamas užsakymą, patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis.

  8.2. Jeigu Pirkėjas už pateiktą užsakymą Sushiking.lt  parduotuvėje pasirenka apmokėjimą per internetinę bankininkystę, Pirkėjas privalo sulaukti užsakymo patvirtinimo SMS žinute arba el. paštu, kurį nurodė užsakymo metu. Sulaukus patvirtinimo, Pirkėjas įsipareigoja atlikti užsakymo mokėjimą.

  8.3. Atsiskaitymai Sushiking.lt  parduotuvėje galimi tik Euro valiuta. Mokėjimai per internetinę bankininkystę apdorojami naudojantis MONTONIO mokėjimų platforma.

  8.4. Sushiking.lt parduotuvėje pateiktas užsakymas laikomas priimtu, patvirtinus atsakingam restorano darbuotojui ir apie tai informavus skambučiu , kurį Pirkėjas nurodė užsakymo metu.

  8.5. Jeigu per 30 min nuo užsakymo pateikimo laiko, užsakymo patvirtinimas nepatvirtinamas skambučiu , Pirkėjo nurodytu užsakymo metu, užsakymas laikomas nepriimtu.

  8.6. Jeigu užsakymo negalima įvykdyti dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą, lygų užsakymo sumai per 5 d. d..

  8.7. Apmokėjimas už pateiktą užsakymą Sushiking.lt parduotuvėje nėra grąžinamas, jei Pirkėjas užsakymo metu nurodytu laiku neatsiima atlikto užsakymo. Pagamintas maistas yra saugomas 1 valandą nuo jo pagaminimo (arba iki restorano darbo laiko pabaigos). Po 1 valandos (arba restoranui baigiant darbą) maistas privalo būti utilizuojamas.

  8.8. Pirkėjas įsipareigoja Sushiking.lt parduotuvėje pateiktą užsakymą atsiimti pasirinktame „Sushi King “ padalinyje. Pirkėjui padarius klaidą ir prekes užsakius kitame padalinyje (restorane), Pardavėjas neturi galimybės perkelti užsakymo į kitą restoraną, ar jo atšaukti.

  8.9. Pirkėjas, atsiimdamas užsakymą „Sushi King “ padalinyje privalo nurodyti savo vardą ir pavardę, kuri buvo nurodyta užsakymo, pateikto Sushiking.lt parduotuvėje, metu. Jeigu Pirkėjas atsiimti užsakymo pats negali, Pirkėją atstovaujantis asmuo privalo nurodyti užsakymo metu pateiktus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

  8.10. Pardavėjas stengiasi paruošia Pirkėjo pateiktą užsakymą Sushiking.lt parduotuvėje numatytam atsiėmimo laikui, tačiau susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms arba esant dideliam užsakymų kiekiui, galima protinga užsakymo vykdymo paklaida.

  8.11. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos. Sushiking.lt parduotuvėje internete pateikiamos patiekalų nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio ir protingumo ribose gali skirtis nuo realiai pagaminto patiekalo. Pirkėjui ne dėl Pardavėjo kaltės atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui negrąžinama jo sumokėta suma.

  9. Dovanų kuponai

  9.1. Sushiking.lt parduotuvėje galima panaudoti tik „Sushi King “ dovanų kuponus, kurie buvo įsigyti Sushiking.lt parduotuvėje.

  9.2. Sushiking.lt parduotuvėje įsigytą dovanų kuponą galima panaudoti tik Sushiking.lt parduotuvėje, pateikiant užsakymą iš siūlomo prekių asortimento (išskyrus dovanų kuponus). Fiziniuose „Sushi King “ padaliniuose dovanų kuponai, įsigyti Sushiking.lt  parduotuvėje, nėra priimami ir aptarnaujami.

  9.3. Dovanų kupono suma yra panaudojama per vieną užsakymą. Dovanų kupono likutinė vertė po užsakymo pateikimo nėra grąžinama. Pirkėjas, norėdamas pateikti užsakymą už didesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone, gali apmokėti skirtumą ir sėkmingai atlikti užsakymą.

  9.4. Jeigu atlikus užsakymą Sushiking.lt parduotuvėje ir panaudojus dovanų kuponą, užsakymas yra atšaukiamas, dovanų kuponą pakartotinai galima naudoti ateities užsakymams.

  9.5. Jeigu dėl Pardavėjo kaltės užsakymo, kuris buvo apmokėtas dovanų kuponu, įsigytu Sushiking.lt parduotuvėje, negalima įvykdyti, Pardavėjas įsipareigoja atlikti Dovanų kupono vertės grąžinimą ir priemokos, jei tokia buvo, į užsakymo metu pateiktą banko sąskaitą per 5 d. d.

  9.6. Įsigyti el. dovanų kuponą galima tik Sushiking.lt parduotuvėje ir tik apmokant per elektroninę bankininkystę.

  9.7. Pirkėjas turi teisę Sushiking.lt parduotuvėje įsigyti dovanų kuponą pageidaujamai sumai.

  9.8. Sushiking.lt parduotuvėje įsigyto dovanų kupono galiojimo laikas lygus 3 mėn. nuo apmokėjimo datos. Pasibaigus galiojimo terminui, dovanų kupono galiojimas nėra pratęsiamas.

  9.9.Pirkėjas, įsigijęs dovanų kuponą Sushiking.lt parduotuvėje, įsipareigoja užtikrinti suteikto dovanų kupono ir jo kodą saugumą bei juo nesidalinti su trečiosiomis šalimis (neskaitant dovanos gavėjo).

  10. Asmens duomenys

  10.1. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi Sushiking.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

  10.2. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais), vykdant prekių pardavimą ir pristatymą (jeigu toks bus vykdomas), išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Sushiking.lt parduotuvės paslaugomis.

  10.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant specialią registracijos anketą ir anketoje pažymint atitinkamus laukus.

  11. Baigiamosios nuostatos

  11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

  11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  11.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  11.5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

  11.6. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Padavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

         Pirkinių krepšelis
         Scroll to Top